Monthly Archive: September 2019

ĐỈNH CAO CỦA GIA ĐÌNH JAQUET-DROZ

Vào năm 1774, Pierre Jaquet-Droz quyết định thành lập một xưởng sản xuất ở Luân Đôn, một trung tâm công nghiệp và thương mại, dưới sự quản lý của …